Nederlands

English

Espanol

Opleidingen

 

 

Onze visie

Iedereen heeft een beeld bij leren. Dat beeld is vooral gevormd door schoolervaringen. Oftewel, mensen koppelen het woord leren aan school. Wat zegt de bijbel over leren?

Mattheüs 11: 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Leren in de bijbel wordt altijd verbonden aan een proces van verandering. Deze verandering gaat over hoe we denken en over hoe we doen. Niet op een schoolse manier, waarbij je iets moet onthouden van wat je in een boek gelezen hebt. Maar door ervaringen op te doen en deze te koppelen aan wat je ziet bij anderen en wat je leest.

  

Hoe werkt het?


We geloven dat mensen graag willen leren als ze dingen mogen doen, waarvan ze zien dat deze zinvol zijn. Dat werkt met een ontwikkeltraject, dat uitdagend en relevant is en ook veel momenten van plezier geeft. Hiervoor is het nodig dat er een goede relatie is met ons als opleiders. Deze relatie kan zich verdiepen, doordat we veel en intensief onderweg zijn met elkaar.

groep bijbelschool


Opleidingsprogramma's

Er staan zowel losse opleidingsdagen (in Nederland), als opleidingsweken (in Nederland of buitenland) op de jaarplanning. In de planning van de opleidingslocaties en starttijden houden we rekening met studenten vanuit heel Nederland. Tijdens de opleidingsweken in het buitenland kan Yada Studies de overnachtingsplek regelen. Veel opleidingsweken vinden plaats in Spanje, waar we mogen beschikken over een groot terrein, bij het nationaal park van de Sierra de Cazorla.


Inhouden opleidingen

We zijn geen reguliere bijbelschool. We creëren arrangementen waarin met en van elkaar geleerd kan worden over hoe we de bijbel kunnen leven. Dit gaat over voeding en gezondheid, over samen onderweg zijn in Zijn schepping, met elkaar bewegen, met elkaar samenleven, stevige bijbelstudies doen (niet alleen rondom de tafel, maar ook onderweg). Kortom bijbelstudie, natuurbeleving en daadwerkelijk contact. 


Yada

Opleidingen

Coaching

Team

Israël

Jobs

Media

Contact