In de eerste plaats willen we graag het lezen en bestuderen van de bijbel koppelen aan praktische situaties, zodat het bijbelonderwijs tot leven komt.

Onze visie, vertaald in concrete programma's, biedt deze manier van leren. Dit kenmerkt zich onder andere doordat we plekken opzoeken waar Gods schepping meer ervaren kan worden en de wereld (het systeem) meer op de achtergrond is. Deze opleidingsplekken zijn bijvoorbeeld in de bergen, het bos, rond het water, etc.

 

 Klimmen Frankrijk Yada studies bijbelschool

 

Onze visie

Iedereen heeft een beeld bij leren. Dat beeld is vooral gevormd door schoolervaringen. Oftewel, mensen koppelen het woord leren aan school.

 

Wat zegt de bijbel over leren?

Mattheüs 11: 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Leren in de bijbel wordt altijd verbonden aan een proces van verandering. Deze verandering gaat over hoe we denken en over hoe we doen. Niet op een schoolse manier, waarbij je iets moet onthouden van wat je in een boek gelezen hebt. Maar door ervaringen op te doen en deze te koppelen aan wat je ziet bij anderen en wat je leest.

  

Hoe werkt het?

De inhoud van een opleidingstraject op de bijbelschool wordt bepaald in een persoonlijk gesprek. Naar aanleiding van de jaarplanning stellen we vast aan welke onderdelen je gaat deelnemen. Afhankelijk van jouw behoefte en mogelijkheden kun je van enkele weken tot meerdere jaren opleiding volgen. Tevens bekijken we welke opleidingsmodules gedurende dat traject voor jou passend zijn. Het resultaat is een persoonlijk traject, waarbij je in principe op ieder moment kunt starten en instromen. 

We geloven dat mensen graag willen leren als ze dingen mogen doen, waarvan ze zien dat deze zinvol zijn. Dat werkt met een ontwikkeltraject, dat uitdagend en relevant is en ook veel momenten van plezier geeft. Hiervoor is het nodig dat er een goede relatie is met ons als opleiders. Deze relatie kan zich verdiepen, doordat we veel en intensief onderweg zijn met elkaar.

Bijbelschool Yada Studies Opleidingen


Opleidingsprogramma's

Er staan zowel losse opleidingsdagen (in Nederland), als opleidingsweken (in Nederland of buitenland) op de jaarplanning. Tijdens de opleidingsweken in het buitenland kan Yada Studies de locatie voor het overnachten regelen. Onderstaande programma's worden in een individueel traject opgenomen en vormen daarmee een meer of minder gevulde jaarplanning. In de planning van opleidingslocaties en tijden houden we rekening met studenten vanuit heel Nederland.

 

Inhouden opleidingen

Omdat we geen reguliere bijbelschool zijn, hebben we ook andere inhouden op de jaarplanning staan. We creëren arrangementen waarin met en van elkaar geleerd kan worden over hoe we de bijbel kunnen leven. Dit gaat over voeding en gezondheid, over samen onderweg zijn in Zijn schepping, met elkaar bewegen (bijvoorbeeld door te mountainbiken, te hiken of te klimmen), met elkaar samenleven, stevige bijbelstudies doen (niet alleen rondom de tafel, maar ook onderweg). Kortom minder internet en smartphone en meer bijbelstudie, natuurbeleving en daadwerkelijk contact. 

 

 

  

 

Yada

Opleidingen

Coaching

Team

Reizen

Jobs

Video

Contact