Romeinen 12:2: En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

 

Niet gelijkvormig aan deze wereld....
Hoe ziet dat eruit? Onze coaching is erop gericht om vanuit de bijbel te zoeken hoe ons leven eruit kan zien als we niet meewillen met de "rat-race" in deze wereld. Het gevaar om jezelf, maar vooral ook God kwijt te raken in deze wereld is groot. De bijbelse principes geven ons een enorm fundament om in deze tegenwoordige wereld Godzalig te leven. We analyseren de situaties en de toegepaste coping strategieën en werken dan toe naar een verandering waarvan degene die gecoached wordt inziet dat dat vervolgen, groei en verbetering gaat geven.

 

Wij zijn eigenaar geweest van een particuliere mbo-sport-opleiding. Tijdens dit werk hebben we een schat aan ervaring opgedaan in het coachen en begeleiden van studenten vanuit bijbelse principes. Hierdoor zijn levens veranderd. Meer hierover kun je lezen bij team.

 

 

Lukas 9:62:  Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.

Onze coaching betreft allerlei situaties, die het leven van alledag betreffen zoals werk, studie, invulling van vrije tijd, relaties, voeding, opvoeding, thuisonderwijs, gezondheid, etc. We willen samen kijken naar wat nodig is en hoe wij kunnen ondersteunen in het doormaken van concrete veranderingen. Daarbij zijn steeds de bijbelse principes het uitgangspunt voor de coaching. Of het eenmalig, meerdere keren of een langer coachingstraject is, is verschillend per situatie en wordt steeds in overleg bepaald. Doel daarbij is een persoonlijke ontwikkeling, waarbij je leert om de bijbelse principes in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Spreuken 9:10: De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand.

 

 

 

 

Yada

Opleidingen

Coaching

Team

Reizen

Jobs

Video

Contact