Nederlands

English

Espanol

Coaching

Romeinen 12:2: En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. 
Niet gelijkvormig aan deze wereld....


Hoe ziet dat eruit?
Onze coaching is erop gericht om vanuit de bijbel te zoeken hoe ons leven eruit kan zien als we niet meewillen met de "rat-race" in deze wereld. Het gevaar om jezelf, maar vooral ook God kwijt te raken in deze wereld is groot. De bijbelse principes geven ons een enorm fundament om in deze tegenwoordige wereld Godzalig te leven. Bij een coachingstraject willen we toewerken naar een verandering waarvan degene die gecoacht wordt inziet dat dit vervolgen, groei en verbetering gaat geven. De geleerde copings strategieën (hoe iemand heeft geleerd te reageren in situaties) zijn hierbij een belangrijke insteek.


Coaching in de praktijk
 

In welke situaties wij coachen
We kunnen coachen op de werkplek, in de gezinssituatie thuis, in huwelijken, bij thuisonderwijs, in gezond eten etcetera. We willen samen kijken naar wat nodig is en hoe wij kunnen ondersteunen in het doormaken van concrete veranderingen. Daarbij zijn steeds de bijbelse principes het uitgangspunt voor de coaching. Hoe lang het coachingstraject is, wordt in overleg bepaald. Doel daarbij is een persoonlijke ontwikkeling, waarbij je leert om de bijbelse principes in de dagelijkse praktijk toe te passen.


Coachen van gezinnen

 

Yada

Opleidingen

Coaching

Team

Israël

Jobs

Media

Contact