Nederlands

English

Espanol

Onderwijs

Missie Yada Studies
Ons doel is om mensen in een sterkere relatie met God te brengen.
Van pagina één tot het einde van het boek, geloven wij dat de Bijbel een samenhangend verhaal is. Het leert ons de beginselen van het leven en het leidt ons door Jezus Christus naar de Vader. Hoewel de bijbelse verhalen in verschillende tijden zijn geschreven, zijn ze gevuld met wijsheid voor onze moderne wereld. Deze verhalen zijn een blauwdruk voor onze tijd. Door bijbelstudies, werk en activiteiten willen we mensen ondersteunen om Gods wijsheid te ervaren als een transformerende kracht in hun leven. Het Woord van God verhoogt het karakter van God en dat is ook onze taak.

 

Visie op onderwijs
Iedereen heeft een beeld bij leren. Dat beeld is vooral gevormd door schoolervaringen. Oftewel, mensen koppelen het woord leren aan school. Wat zegt de bijbel over leren?

Mattheüs 11: 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Leren in de bijbel wordt altijd verbonden aan een proces van verandering. Deze verandering gaat over hoe we denken en over hoe we doen. Niet op een schoolse manier, waarbij je iets moet onthouden van wat je in een boek gelezen hebt. Maar door ervaringen op te doen en deze te koppelen aan wat je ziet bij anderen en wat je leest.

groep bijbelschool

Hoe werkt het?
We geloven dat mensen graag willen leren als ze dingen mogen doen, waarvan ze zien dat deze zinvol zijn. Leren is effectief als het onderwijs uitdagend en relevant is en ook veel momenten van plezier geeft. Hiervoor is het nodig dat er een goede relatie is met ons als coaches. Deze relatie kan zich verdiepen, doordat we veel en intensief onderweg zijn met elkaar.

Het onderwijs vindt in Nederland en Spanje plaats. In een kennismakingsgesprek wordt bekeken waar iemands behoefte ligt en hoe het onderwijs eruit mag zien. Concreet betekent dit dat iemand naar Spanje kan komen voor bijvoorbeeld 2 maanden (korter of langer kan ook) en daar mee kan doen aan de bijbelstudies, het werk en activiteiten in Spanje.   


We zijn geen reguliere bijbelschool. We creëren arrangementen waarin met en van elkaar geleerd kan worden over hoe we de bijbel kunnen leven. Dit gaat over voeding en gezondheid, over samen onderweg zijn in Zijn schepping, met elkaar bewegen, met elkaar samenleven, stevige bijbelstudies doen (niet alleen rondom de tafel, maar ook onderweg). Kortom bijbelstudie, natuurbeleving en daadwerkelijk contact.